• English
Search
Close this search box.
support 85925

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 hỗ trợ bạn trọn đời.

"Lời hứa từ Zubi Group, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là trọn đời, trường cửu."

Live chat

Cách nhanh nhất để bạn gặp kỹ thuật viên của chúng tôi.

Gửi email

Gửi yêu cầu đến bộ phận kỹ thuật bằng email: zubicloud@gmail.com

Tài liệu

Tài liệu hỗ trợ khách hàng của Zubi Cloud

Cho phép nhóm Hỗ trợ Zubi truy cập vào máy tính của bạn để được hỗ trợ trực tuyến qua Teamviewer

Hãy để chúng tôi khắc phục mọi thứ

cho bạn bằng ba bước đơn giản

Liên hệ

Gọi hoặc Email cho chúng tôi miễn phí 24x7

Kết nối

Chúng tôi sẽ kết nối với các thiết bị của bạn và tìm ra điều gì sai

Thư giãn

Thư giãn

Dịch vụ & sản phẩm

Tài nguyên